Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S FINANČNÍ SITUACÍ

Ovlivněte svoji budoucnost - dotazník je určen pro potenciální klienty, kteří chtějí či potřebují řešit konkrétní finanční situaci. Věnujte prosím několik minut vyplnění dotazníku na jehož základě Vás můžeme kontaktovat a pomoci Vám.


Zodpovězte, prosím, uvedené otázky

1. Jste spokojeni se svoji současnou finanční situací?

2. Chcete ušetřit na odvodech státu?

3. Myslíte si, že víte o všech výhodách finančního trhu?

5. Uvítáte kontrolu stávajících smluv, zda jsou pro Vás vhodně nastaveny?

6. Máte zájem o konkrétní finanční produkty či služby?

Bez řádně vyplněných kontaktních údajů není možné Vás zpětně kontaktovat.

* Jméno:

* Příjmení:

* Adresa (město):

* Telefon:

* Email:

Souhlas s užitím osobních údajů

Odesláním vyplněného elektronického dotazníku s osobními údaji přes web www.leopoldnovacek.cz, bezplatně uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této webové stránky, tj.: jméno, příjmení, email, telefon a adresa-město bydliště. Zároveň souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem, tj. společností Leopold Nováček, se sídlem: Stojanova 9, Brno 602, IČO: 704 54 876 (dále jen „správce“), prostřednictvím zpracovatele, kterým je společnost NOVIS s.r.o., se sídlem: Urbánkova 6, Brno 624 00, IČ: 29301076, za účelem dlouhodobého vyhodnocování výsledků měření na stránkách www.leopoldnovacek.cz a dalšího marketingového zpracování, tj. zejména k nabízení výrobků a služeb správce, průzkumu trhu, jeho analýz, organizování marketingových akcí, zasílání marketingových informací správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím poštovních zásilek, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od ukončení stránek www.leopoldnovacek.cz. Tímto beru na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit, případně mohu s podnětem také přímo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme Vám pěkný den.

Zpráva od Vás - není povinné:

Jak jste se o našem webu dozvěděl/a?

Sdílet dotazník s přáteli

Bookmark and Share

4. Využíváte-li služeb nebo produktů finančních institucí - víte kdy a na co máte nárok?

Komplexní řešení financí

Zhodnocování peněz - spořící či terminovaný účet

Oddlužení/přeúvěrování/snížení úroků aktuálních úvěrů a půjček

Financování bydlení - stavební spoření, hypoteční úvěr

Pojištění osob, nemovitostí, auta

Investice (podílové fondy, akcie, dluhopisy, ...)

6. Uvítate možnost bezplatné a nezávazné schůzky k probrání výše uvedených i dalších témat?